TOP10 SERVERS

SERVERS

[HƯỚNG DẪN]> SĂN ITEM FULL THẦN MU THẦN THOẠI

2018-02-01

 - SAU ĐÂY MÌNH SẼ HƯỚNG DẪN CÁC BẠN LÀM SAO ĐỂ CÓ ITEM EX 4 5 10% THẦN VÀ ITEM FULL THẦN 

 - TẤT CẢ CÁC ITEM TRÊN MÌNH ĐÃ ADD VÀO BOSS VÀ BOT . CÁC BẠN CHỈ VIỆC SĂN BOSS NHƯ KUN VÀNG , MEDUSA , EROHIM , SUPERLAND , KUNDUN ..... VÂN ..... VÂN ......... ( MIỄN SAO LÀ BOSS )

-  SAU ĐÂY LÀ TỶ LỆ X 10.000

- 10000 // Item Full

- 500 // Item Full Than

- 1000 // Item Ex Than

- 5000 // Item Than

- 3000 // Jewel

- Đồ Thần + 0 Săn Kun Vàng Hoặc Erohim Hoặc Medusa Hoặc KunDun Sẽ Có . ( Tỷ Lệ 50/50 So Với Đồ X )

- Đồ EX Thần + 0 ( VD : 4% 5% 10% Luck v..v..v.v. ) Săn Kun Vàng Hoặc Erohim Hoặc Medusa Hoặc KunDun Sẽ Có. Tỷ Lệ 20/100 So Với Đồ Thần )

- Đồ Custom New Săn Bot Sẽ Có . Tỷ Lệ Như Trên 

- Đồ Full Thần Săn Kun Vàng Hoặc Erohim Hoặc Medusa Hoặc KunDun Sẽ Có . ( Tỷ Lệ 10% So Với Ex Thần ) .........................

ITEM FULL THẦN VÀ ITEM EX THẦN 4 5 10% HOẶC CẢ 3 ( RANDOM )Home |

©2016 MUTHANTHOAI ENTERTAINMENT, INC.